O mnie

Hmmm to cz????, kt??rej nie lubi? najbardziej "Pisa? o sobie". No ale co?? trzeba :) Wi?c tak: Nazywam si? S??awomir Soko??a aktualnie mam 31 lat, w 2005 roku uko??czy??em studia na wydziale Automatyki Elektroniki I Informatyki na Politechnice ??l?skiej w Gliwicach. Moj? specjalizacj? by??y Bazy danych, sieci i systemy komputerowe W grudniu 2005 roku obroni??em tytu?? magistra in??yniera informatyki.

W 2009 roku uko??czy??em studia doktoranckie tak??e na Politechnice ??l?skiej. W najbli??szej przysz??o??ci chcia??bym napisa? doktorat oraz pomy??lnie obroni? tytu?? doktora in??yniera informatyki.

Kliknij i zobacz mapę zasięgu
dla Internetu Sokola

Kontakt

Usługi Komputerowe Sokoła

Sławomir Sokoła
42-625 Zendek, ul. Główna 43
tel. 508-150-179                                                                                                                                      tel. 797-060-179                                                                                                                                   tel. 32 284-20-67
tel. 32 494-76-94