O firmie

     Witam wszystkich na serwisie internetowym Us??ug Komputerowych Soko??a Nasza firma prowadzi wszelk? dzia??alno??? komputerow? pocz?wszy od dostarczania internetu, sprzeda??y komputer??w, laptop??w oraz wszystkich akcesori??w komputerowych. Naprawa, konserwacja, konfiguracja i diagnostyka sprz?tu klasy PC to nasza specjalno???. Udzielamy tak??e porad dla os??b kt??re maj? jakiekolwiek w?tpliwo??ci czy problemy ze sprz?tem komputerowym doradzamy tak??e osobom kt??re nie s? zdecydowane jaki komputer kupi?.

     Ka??dy klient jest obs??ugiwany indywidualnie, ka??de zam??wienie jest realizowane pod klienta, nie sprzedajemy komputer??w czy cz???ci pochodz?cych z wyprzeda??y hurtowych kt??re nieraz le??? na magazynach miesi?cami. Wi?kszo??? sklep??w niestety tak robi i chce si? pozby? sprz?tu kt??ry jest ju?? przestarza??y i niemodny.

     Klient ma zagwarantowan? fachow? obs??ug? oraz to ze sprz?t kt??ry kupi jest w 100% dopasowany do jego potrzeb.

     Od 2011 roku jeste??my cz??onkiem Og??lnopolskiej Grupy Internetowej iNET group

Kliknij i zobacz mapę zasięgu
dla Internetu Sokola

Kontakt

Usługi Komputerowe Sokoła

Sławomir Sokoła
42-625 Zendek, ul. Główna 43
tel. 508-150-179                                                                                                                                      tel. 797-060-179                                                                                                                                   tel. 32 284-20-67
tel. 32 494-76-94