Aktualności

data dodania: 17.09.2012r.

Nowy nadajnik Sadowie 2

W lipcu 2012r zosta?? zamontowany nowy nadajnik w miejscowo??ci Sadowie 2 obejmuj?cy swoim zasi?giem Miejscowo??ci: Sadowie, Sadowie2, Najdzisz??w, Toporowice


data dodania: 17.09.2012r.

Nowy nadajnik ??wierklaniec - Bratk??w

W marcu 2012r zosta?? zamontowany nowy nadajnik w ??wierkla??cu obejmuj?cy swoim zasi?giem ca??? miejscowo???


data dodania: 17.09.2012r.

Nowy nadajnik Nak??o

W pa??dzierniku 2011r zosta?? zamontowany nowy nadajnik w Nakle obejmuj?cy swoim zasi?giem miejscowo??ci: Nak??o, Orzech, ??wierklaniec

 


data dodania: 24.09.2012r.

Nowy Maszt kratowy 13m S?cz??w

W listopadzie 2011r zosta?? zamontowany nowy Maszt kratowy o wysoko??ci 13m w najwy??szym punkcie miejscowo??ci S?cz??w. Maszt b?dzie jednym z g????wnych element??w szkieletu sieci internetowej.


Kliknij i zobacz mapę zasięgu
dla Internetu Sokola

Kontakt

Usługi Komputerowe Sokoła

Sławomir Sokoła
42-625 Zendek, ul. Główna 43
tel. 508-150-179                                                                                                                                      tel. 797-060-179                                                                                                                                   tel. 32 284-20-67
tel. 32 494-76-94